• DESIGN

    Design av alla typer av trädetaljer, underlägg, fat, skärbrädor, möbler och inredning där kunden har möjlighet att påverka alla steg i designprocessen.

  • PRODUKTION

    Alla produkter tillverkas i egen regi i företagets lilla men effektiva verkstad. Träslag och material som används i produktionen är omsorgsfullt utvalda med hållbarhet i focus.

  • VARUMÄRKNING

    Märkning av produkterna med loggor, texter och symboler för att framhäva kundens budskap ingår som en naturlig del i designprocessen.

Produkter vi tillverkat...

Vad vi fokuserar på...

Funktion

Funktionen av produkten är primär i designprocessen för oss och designen anpassas alltid till där produkten är tänkt att användas.

Kvalitet

God kvalitet är kostnadseffektiv, produkten skall hålla länge och åldras med patina med så litet underhåll som möjligt.

Miljö

Vårt focus är att produkten skall vara så miljövänlig som möjligt där återväxt, transport, hållbarhet samt ytbehandlingar prioriteras.

Virkesleverantörer

Vi väljer vårt virke omsorgsfullt från leverantörer som värnar om återväxt och miljö.

Hör av er med en förfrågan!

INGA UPPDRAG ÄR FÖR SMÅ...
Norberg Wood Design´s affärsidé är att vända sig till kunder som vill ha enstaka eller få profilerade och anpassade träprodukter som ökar den genuina känslan av kvalitet i stället för kvantitet.

Hör av dig med en förfrågan, inga uppdrag är för små!